Norske Reklamefotografer


Som medlem opptas selvstendig næringsdrivende fotografer og selvstendigarbeidende fotografer med ansettelsesforhold i bedrifter som har fotografvirksomhet som hovednæring.

Norske Reklamefotografer (NRF) er en landsdekkende forening for fotografer som i næringsvirksomhet skaper og omsetter fotografiske verk, for bruk i tilknytning til kommersiell eller ideel virksomhet.

NRF skal arbeide for å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, juridiske og sosiale interesser.

NRF skal arbeide for en høy faglig og etisk standard i medlemmenes yrkesutøvelse.

NRF skal arbeide for å øke samfunnets forståelse og kunnskap om bruk av fotografi.

NRF skal arrangere møter og kurs med sikte på faglig oppdatering og utvikling.

NRF skal delta i eller la seg representere av andre organisasjoner med formål å ivareta yrkesgruppens sekundærrettigheter.

For mer informasjon:
www.reklamefoto.org
www.gullsnitt.com