Norske Naturfotografer


Norske Naturfotografer (NN) er en uavhengig forening for helt eller delvis profesjonelle norske naturfotografer. Foreningen skal ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser, bidra til å høyne det faglige nivået hos norske naturfotografer og styrke naturfotografiets stilling og anseelse i Norge. Foreningen ble stiftet i 1976 og teller for tiden 59 medlemmer over hele landet. Formålet med foreningen er å være et faglig og sosialt forum for naturfotografer. Foreningen har et internasjonalt samarbeid gjennom paraplyorganisasjonen IFWP (International Federation of Wildlife Photography).

Mange medlemmer er aktive skribenter og forfattere med stor produksjon. Det kommer årlig flere bøker hvor medlemmene har levert bilder eller stått for hele utgivelsen. Foreningen har i tillegg selv publisert flere bøker og avholdt utstillinger på eget initiativ eller etter oppdrag fra ulike samfunnsaktører.

For å bli medlem av NN kreves det bilder av høy kvalitet og en omsetning som forteller at søkeren har et profesjonelt forhold til sin fotografi.

Mer informasjon om Norske Naturfotografer, besøk
www.norskenaturfotografer.com