Norges Skolefotoforbund

Norges Skolefotoforbund er en bransjeorganisasjon for bedrifter som i hovedsak arbeider med fotografering av barn og ungdom i skoler og barnehager. Forbundets hovedmål er å arbeide for en positiv, faglig utvikling i skolefotobransjen, samt opprettholde en god kontakt med aktuelle myndigheter.(Forbrukerombud, Datatilsyn etc)

Medlemmene i Norges Skolefotoforbund har forpliktet seg til følgende:

Gjennom sin markedsføring og i all sin fremferd være sannferdige

Arbeide aktivt for å forbedre produkter og service til kundeneAlltid følge Forbrukerombudets retningslinjer

www.skolefotoforbund.no