Norsk Selskap for Fotografi


Norsk Selskap For Fotografi (NSFF) ble stiftet i 1927, og er en fellesorganisasjon for norske fotoklubber, som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet.

NSFF skal gjennomføre fotorelaterte aktiviteter for enkeltmedlemmer, slik at de får økt fotoglede og fellesskap utover egen klubb.NSFF skal ha tilbud for medlemsklubbenes tillitsvalgte slik at de kan forenkle og forbedre driften av egen klubb

Sett i et kulturhistorisk perspektiv har Norsk Selskap For Fotografi i gjennom sine 84 år vært med å tydeliggjøre amatørfotografiets plass i Norge. Gjennom NSFF Landskonkurranser, utstillinger, årbøker, vår internettside www.nsff.no, deltagelse på Fotografiets dag og Nordic Light internasjonal photo festival, er våre medlemmers bilder og klubbenes aktiviteter blitt synliggjort på et nasjonalt og internasjonalt plan.

NSFF er medlem av FIAP (Fedèration Internationale de l’Art Photograpique) som er en internasjonal organisasjon for landsorganisasjoner innen amatørfotografi.

NSFF har de siste årene deltatt med landslag i konkurranse med de andre medlemslandene i FIAP, og vi har oppnådd resultater som viser at norsk amatørfotografi er fullt på høyden med resten av verden. Mange av våre medlemmer har også individuelt gjort seg godt bemerket i internasjonale fotokonkurranser og utstillinger, som er arrangert eller godkjent av FIAP.

NSFF har de siste årene opplevd en enorm vekst i antall klubber og medlemmer, dette har sin årsak i en god organisasjonsstrjohnuktur, gode medlemstilbud og ikke minst den digitale revolusjon inne foto. Vi opplever at fotointeressen er svært stor og at det opprettes mange nye fotoklubber over hele landet. Det er flott at fotointeresserte finner gleden av å komme sammen for vise sine bilder og lære av hverandre.

Det å være medlem av NSFF dreier seg ikke bare om hva klubben og dens medlemmer konkret får tilbake i form av medlemsfordeler, men like mye om å møte andre mennesker med den samme lidenskap for fotografiet.

For mer informasjon:

www.nsff.no