Norsk Fotohistorisk Forening

 

Norsk Fotohistorisk Forening arbeider for å fremme kunnskap om og interesse for fotohistorie i videste forstand.

Oppgavene er å:

– virke for at fotohistorisk materiale blir tatt vare på
– fremme interesse for fotohistorie og fotohistorisk forskning i Norge
– bidra til at kunnskap om fotohistorie og fotohistorisk materiale blir gjort kjent
– samarbeide med nasjonale og internasjonale institusjoner og organisasjoner
– fungere som venneforening for Preus museum for også derigjennom bidra til å fremme de kulturhistoriske, kunstneriske og tekniske sidene ved fotografien

Foreningen arrangerer jevnlig medlemsmøter, med ulike temaer og foredragsholdere. På nettstedet http://nfhf.no og på Facebook www.facebook.com/fotohistorisk kan du følge med på det som skjer i foreningen, og finne annet relevant stoff. Foreningen utgir en skriftserie, Bildet lever! Bidrag til norsk fotohistorie, og som medlem får du disse utgivelsene tilsendt gratis. Mer informasjon om medlemsfordeler finner du på nettstedet.

For mer informasjon, se  http://nfhf-pmv.net/og følg foreningen på www.facebook.com/fotohistorisk

Kontaktinformasjon:
post@preusmuseum.no

 

 

 

 

Norsk Fotohistorisk Forening
Preus museums venner
Postboks 254
3192 Horten