Norges Fotografforbund


Norges Fotografforbund (NFF) ble stiftet 6 desember 1894 og er landets eldste forbund for fotografer. NFF organiserer fotografer over hele landet, og har ansvaret for driften av Fotografiens Hus i Rådhusgata 20, Oslo. Foruten sekretariat inneholder Fotografiens Hus galleri og møterom.

NFF er inndelt i 10 laug som hver for seg har ansvar for sine områder. Gjennom NFF kan medlemmene delta på kurs, møter og sosiale arrangementer både lokalt og sentralt. Laugene arrangerer sine møter lokalt, mens NFF arrangerer eller deltar på et landsdekkende møter hvert år. Hvert laug arrangerer årlig sine egne laugskonkurranser. Den årlige landskonkurransen for NFF blir arrangert av egen konkurransekomité.

Som medlem får fotografene inkluderende fellesskap, kreativ utvikling, faglig og sosialt samarbeid med andre fotografer og inspirasjon gjennom foredrag og seminarer. NFF er et sentrum for utvikling av kreativitet, meningsutveksling, samhold og sunn konkurranse. I tillegg gir et medlemskap tilgang til andre fordeler både av økonomisk og personlig karakter.

For mer informasjon:
https://fotografforbundet.no