Institusjonsfotografenes forening

Institusjonsfotografenes Forening (IFF) ble stiftet i 1972 og har i dag 100 medlemmer over hele landet, fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord. Medlemstallet er jevnt stigende.

De fleste av IFFs medlemmer er ansatt ved museer, sykehus, forskningsinstitusjoner, politi, universiteter, industri, forsvaret og tekniske etater. Hoveddelen av de som utfører fotografiske tjenester innen disse arbeidsområder er medlemmer i IFF.

Foreningens øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet velger hvert år et styre som består av 6 medlemmer. Foreningen er basert på frivillighet, og har ingen ansatte.

Landet er delt inn i 6 regioner, og det velges en regions kontakt i hver region. Av aktivitet i regionene kan nevnes arbeidsplassbesøk, møter og kurs.

MÅLSETNING – FUNKSJON – OPPGAVER

Formålsparagraf

IFF har til oppgave å:

  • fremme bruken av fotografi, illustrasjon og AV-midler innen institusjoner
  • fremme videreutdanning av medlemmene
  • til enhver tid holde medlemmene informert om utviklingen innen bransjen

I tillegg til dette jobber IFF for å samle de som yrkesmessig arbeider med fotografi innen sykehus, politi, museer, universiteter, forsvar, industri og andre institusjoner. IFF gjør dette for å skape et faglig og sosialt miljø i og rundt denne yrkesgruppen.

IFF er ingen fagforening, men en interesseorganisasjon som også jobber med saker som. opphavsrett, fotografutdanning, fotomuseum etc. I mange av disse sakene samarbeider IFF med de andre fotoorganisasjonene. IFF er en organisasjon for alle fotografer som arbeider innen institusjoner og industri.

http://institusjonsfotografene.no

http://fotografiens-hus.no/iff/