Håndbok for opphavsrett

Fotografiet er beskyttet av åndsverksloven, og det er et par ting du bør vite ved bestilling av et fotografisk arbeid.
Last ned «En liten rød bok om opphavsrett» her:

EN LITEN RØD BOK