Juridisk

Kort informasjon om opphavsretten:

 

DETTE SKAL DU VITE SOM BILDEKJØPER

Fotografiet er beskyttet i lov om opphavsrett til åndsverk.

”Åndsverkloven”

 

Unngå problemer – spør hvis du er i tvil!

 

Åndsverkloven gir fotografen rettslig beskyttelse for sine verk og prestasjoner. Åndsverkloven beskytter fotografen mot utilbørlig bruk av fotografier. Respekt for fotografens verk er en selvfølge for seriøse bildekjøpere. En god leveregel er derfor å spørre først. Dette dokumentet gir en kort orientering om opphavsretten, men gir ikke svar på alle spørsmål om opphavsrett.

 

Hva kjøper du?

Når du kjøper et fotografi, kjøper du retten til å bruke det for en avtalt sammenheng. All annen bruk må avtales med fotografen.

 

Hvem eier bildet?

Eiendomsretten til fotografiet er fotografens, kunden kjøper en bruksrett. Eiendomsretten kan selges, men navneretten er fortsatt fotografens.

 

Hvordan kan fotografiene brukes?

Et fotografi kan bare brukes i den sammenheng som er avtalt med opphavsmannen, både når det gjelder bruk, størrelse og distribusjon. Endringer kan kun gjøres etter godkjenning av opphavsmannen.

 

Hva gjelder når fotografiene skal brukes på nytt?

Hvis et fotografi skal brukes på nytt, må opphavsmannen kontaktes for ny avtale.

 

Kan fotografiet endres?

Ingen endringer kan gjøres uten fotografens samtykke. Det gjelder beskjæringer, retusj, digital manipulering og andre metoder.

 

Fotografens navn

Fotografens navn skal alltid framgå i tilknytning til bildet, både på trykk og på nettsider.

 

Hvor lenge er bildene beskyttet.

Vernetiden for fotografier gjelder i fotografens levetid, og inntil 70 år etter vedkommendes død.

For enklere fotografier gjelder 50 år etter at bildet ble tatt eller 15 år etter fotografens død.

 

Kan kjøperen lage nye eksemplarer?

Nye eksemplarer kan ikke framstilles uten fotografens tillatelse.

 

Kan fotografiene skannes til digitale lagringsmedia?

Å skanne et fotografi til et digitalt system er det samme som å fremstille et nytt eksemplar. Dette gjelder også ved utskrift av fotografiet. Fotografen må derfor først gi sitt samtykke.