Pyramide Norden har fått nye nettsider

Foto-Norge deltar i Pyramide Norden som følger opp og påvirker de initiativer som tas i EU og som påvirker fotografers virksomhet. Pyramide Europa er en samarbeidsorganisasjon som ivaretar fotografers og andre bildeskaperes interesser i EU-sammenheng og er fotografenes røst inn i kommisjonen.

Pyramide Norden

Comments are closed.