Innstilling til ny åndsverkslov

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget kom 8. mai 2019 med sin innstilling til ny åndsverklov. Foto-Norge leverte egen høringsuttalelse. Organisasjonen var representert med styreleder Arthur Tennøe og nestleder Rita Myrseth på Stortingets høring om saken 5. februar. Innspillene fra organisasjonene har lagt grunnlag for viktige endringer i forslaget fra regjeringen.

https://www.nrk.no/kultur/kunstnerjubel-for-ny-andsverklov-1.14040994

Comments are closed.