Byrådet snudde om Fotografihuset

Da Oslobudsjettet for 2021 ble vedtatt onsdag 9. desember snudde byrådet i Oslo og hevet driftstilskuddet til 400 000 kroner. Det betyr at Fotografihuset kan fortsette virksomheten inn i 2021.

Byrådet snudde om Fotografihuset

Kuttforslag kan stanse Fotografihuset

Med Fotografihuset har Oslo en historisk sjanse til å få et internasjonalt senter for et av vår tids viktigste kulturuttrykk. Bystyrets budsjettbehandling 9. desember 2020 kan avgjøre prosjektets skjebne.

Gratis fagseminar om opphavsrett, Åndsverkloven og GDPR

13. juni 2019 kl.10:00 – 14:00. Sted: Barcode, Oslo – foto.no sitt auditorium i Dronning Eufemiasgate 16.

Mia Sund Aasli er juridisk rådgiver ved Nasjonalbiblioteket og forteller om vilkår for vern av fotografier, forskjellen mellom fotografisk verk og fotografisk bilde. Retten til eget bilde og grunnleggende om opphavsrett.

Rådgiver og fagansvarlig Per Rune Grønhovd fra TIBE Drammen om GDPR. Når kreves skriftlig samtykke? Eksempler på behandlingsgrunnlag som gjør at en ikke trenger samtykke. Publisering i sosiale medier.

Advokat Andreas Galtung om opphavsrett, fotojussavtaler og kontrakter. Andreas har lang erfaring innen opphavsrett og arbeider med en ny bok om Fotorett som publiseres i 2020.

Arrangeres av Institusjonsfotografene, Norges Fotografforbund og Fellesorganisasjonen Foto-Norge. Foto.no er medarrangør

Innstilling til ny åndsverkslov

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget kom 8. mai 2019 med sin innstilling til ny åndsverklov. Foto-Norge leverte egen høringsuttalelse. Organisasjonen var representert med styreleder Arthur Tennøe og nestleder Rita Myrseth på Stortingets høring om saken 5. februar. Innspillene fra organisasjonene har lagt grunnlag for viktige endringer i forslaget fra regjeringen.

https://www.nrk.no/kultur/kunstnerjubel-for-ny-andsverklov-1.14040994

Pyramide Norden har fått nye nettsider

Foto-Norge deltar i Pyramide Norden som følger opp og påvirker de initiativer som tas i EU og som påvirker fotografers virksomhet. Pyramide Europa er en samarbeidsorganisasjon som ivaretar fotografers og andre bildeskaperes interesser i EU-sammenheng og er fotografenes røst inn i kommisjonen.

Pyramide Norden

Avtale om fotografihus i Oslo

4. mai ble det kunngjort at Fotografihuset AS og  HAV Eiendom AS inngår en to-årig avtale med det formål å etablere «Fotografihuset» i Oslo. Tomten som er valgt ut er «Sukkerbiten»- midt i hjertet av Oslo. Foto-Norge er medeier av Fotografihuset AS.

Fotografihuset

Foto-Norge arbeider for etablering av et Fotografiets Hus i Oslo

Les om Foto-Norges visjoner for huset her:

Foto-Norge_Fotografiets Hus_brosjyre