Gratis fagseminar om opphavsrett, Åndsverkloven og GDPR

Andreas Galtung om opphavsrett, Per Rune Grønhovd om GDPR og Nasjonalbibliotekets juridiske rådgiver Mia Sund Aasli forteller om opphavsrett knyttet til historiske foto. Velkommen til et nyttig seminar for fotografer! Foredragene tas opp og kan sees i etterkant av seminaret.

Sted: Barcode, Oslo – foto.no sitt auditorium i Dronning Eufemiasgate 16.

Tid: 13. Juni kl.10:00 – 14:00.

10:00 – 10:45 Mia Sund Aasli er juridisk rådgiver ved Nasjonalbiblioteket og forteller om vilkår for vern av fotografier, forskjellen mellom fotografisk verk og fotografisk bilde. Retten til eget bilde og grunnleggende om opphavsrett.

10:45 – 11:00 Pause

11:00 – 11:20 Spørsmål fra salen

11:20 – 11:55 Rådgiver og fagansvarlig Per Rune Grønhovd fra TIBE Drammen om GDPR. Når kreves skriftlig samtykke? Eksempler på behandlingsgrunnlag som gjør at en ikke trenger samtykke. Publisering i sosiale medier.

11:55 – 12:10 Pause

12:10 – 12:30 Spørsmålsrunde

12:30 – 13:15 Advokat Andreas Galtung om opphavsrett, fotojussavtaler og kontrakter. Andreas har lang erfaring innen opphavsrett og arbeider med en ny bok om Fotorett som publiseres i 2020.

13:15 – 13:30 Pause

13:30 – 14:00 Spørsmålsrunde

Seminaret er åpent for alle. Meld deg på ved å sende e-post til post@mevatne.no

Arrangeres av Institusjonsfotografene, Norges Fotografforbund og Fellesorganisasjonen Foto-Norge. Foto.no er medarrangør.

Innstilling til ny åndsverkslov

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget kom 8. mai med sin innstilling til ny åndsverklov. Foto-Norge leverte egen høringsuttalelse. Organisasjonen var representert med styreleder Arthur Tennøe og nestleder Rita Myrseth på Stortingets høring om saken 5. februar. Innspillene fra organisasjonene har lagt grunnlag for viktige endringer i forslaget fra regjeringen.

Jubel for ny åndsverkslov

Pyramide Norden har fått nye nettsider

Foto-Norge deltar i Pyramide Norden som følger opp og påvirker de initiativer som tas i EU og som påvirker fotografers virksomhet. Pyramide Europa er en samarbeidsorganisasjon som ivaretar fotografers og andre bildeskaperes interesser i EU-sammenheng og er fotografenes røst inn i kommisjonen.

Pyramide Norden

Avtale om fotografihus i Oslo

4. mai ble det kunngjort at Fotografihuset AS og  HAV Eiendom AS inngår en to-årig avtale med det formål å etablere «Fotografihuset» i Oslo. Tomten som er valgt ut er «Sukkerbiten»- midt i hjertet av Oslo. Foto-Norge er medeier av Fotografihuset AS.

Fotografihuset

Foto-Norge arbeider for etablering av et Fotografiets Hus i Oslo

Les om Foto-Norges visjoner for huset her:

Foto-Norge_Fotografiets Hus_brosjyre