Innstilling til ny åndsverkslov

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget kom 8. mai med sin innstilling til ny åndsverklov. Foto-Norge leverte egen høringsuttalelse. Organisasjonen var representert med styreleder Arthur Tennøe og nestleder Rita Myrseth på Stortingets høring om saken 5. februar. Innspillene fra organisasjonene har lagt grunnlag for viktige endringer i forslaget fra regjeringen.

Jubel for ny åndsverkslov

Pyramide Norden har fått nye nettsider

Foto-Norge deltar i Pyramide Norden som følger opp og påvirker de initiativer som tas i EU og som påvirker fotografers virksomhet. Pyramide Europa er en samarbeidsorganisasjon som ivaretar fotografers og andre bildeskaperes interesser i EU-sammenheng og er fotografenes røst inn i kommisjonen.

Pyramide Norden

Avtale om fotografihus i Oslo

4. mai ble det kunngjort at Fotografihuset AS og  HAV Eiendom AS inngår en to-årig avtale med det formål å etablere «Fotografihuset» i Oslo. Tomten som er valgt ut er «Sukkerbiten»- midt i hjertet av Oslo. Foto-Norge er medeier av Fotografihuset AS.

Fotografihuset

Foto-Norge arbeider for etablering av et Fotografiets Hus i Oslo

Les om Foto-Norges visjoner for huset her:

Foto-Norge_Fotografiets Hus_brosjyre