Fotografihuset

Behovet for en nasjonal arena

Fellesorganisasjonen Foto-Norge og Stiftelsen Se representerer alle deler av det organiserte fotomiljøet i Norge. Den 8. oktober 2014 etablerte de Fotografihuset AS med en 50/50-eierdeling. Fotografihuset AS har et selvstendig styre samt en prosjektleder.

Oslo bystyre vedtok enstemmig den 4.februar 2015, at de ønsker et Fotografihus i hovedstaden i samarbeid med fagmiljøene. Hvor lang tid det vil ta er avhengig av de politiske prosesser som nå er igangsatt.

For mer informasjon om prosjektet, besøk www.fotografihuset.no